• HOME
 • CONTACT


  T. 02-2299-6748
  F. 02-577-6748
  M. dip_chroma@naver.com
  A. 서울시 서초구 양재동 8-73 2F
  위치 : 강동구 강일동 고덕리엔파크1단지

  평수 : 32평  내용

  1. 홈스타일링 (구조 변경 없이 마감재 변경)

  2. 주방: 냉장고장, 창고장, 아일랜드 신설

  3. 드레스룸 가벽 내 악세서리장 및 수납장 제작


      

   

   
   

     

   

   


     

   

   


   


   

    

   
    

   


   
   

   

      

   

   

   

   

  #INSTAGRAM - dipchroma_official