• HOME
 • CONTACT


  T. 02-2299-6748
  F. 02-577-6748
  M. dip_chroma@naver.com
  A. 서울시 서초구 양재동 8-73 2F


  위치 : 하남 미사강변도시 8단지

  평수 : 20평 (마이너스 옵션)  내용

  1. 빈티지 모던 컨셉

  2. 주방 구조 변경 (대면형)

  3. 현관파티션 + 중문

  4. 드레스룸 + 책수납 (최대수납!)
   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   


  #INSTAGRAM - dipchroma_official