• HOME
 • CONTACT


  T. 02-2299-6748
  F. 02-577-6748
  M. dip_chroma@naver.com
  A. 서울시 서초구 양재동 8-73 2F


  위치 : 하남 미사지구 동원로얄듀크

  평수 : 실평 33평 (확장형)  1. 주방 팬트리장 이동 후 다이닝 공간 구성

  2. 주방 파티션 및 고재식탁 제작

  3. 거실 수납 + 책장 제작

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  기존 팬트리장이 있던 공간      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  #INSTAGRAM - dipchroma_official