• HOME
 • CONTACT


  T. 02-2299-6748
  F. 02-577-6748
  M. dip_chroma@naver.com
  A. 서울시 서초구 양재동 8-73 2F  위치 : 강동구 상일동 고덕리엔파크 3단지

  평수 : 32평  내용

  1. 빈티지 모던 컨셉

  2. 주방 구조 변경 (대면형)

  3. 안방 침실공간과 작업공간 분리

  4. 드레스룸 수납 효율성을 위한 코너장
   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  #INSTAGRAM - dipchroma_official