• HOME
 • CONTACT


  T. 02-2299-6748
  F. 02-577-6748
  M. dip_chroma@naver.com
  A. 서울시 서초구 양재동 8-73 2F

  위치 : 광진구 자양동 한강우성아파트

  평수 : 32평 (실평: 28평)  내용

  1. 거실 확장 및 홈바 제작

  2. 안방 → 드레스룸 + 서재

  3. 욕실 확장

  4. 작은방 확장 및 붙박이 쇼파 제작   
  B E F O R E
  A F T E R
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  #INSTAGRAM - dipchroma_official