• HOME
 • CONTACT


  T. 02-2299-6748
  F. 02-577-6748
  M. dip_chroma@naver.com
  A. 서울시 서초구 양재동 8-73 2F

  위치 : 강서구 염창동 한화꿈에그린 아파트

  평수 : 32평 (실평:33평)  내용

  1. 전실, 현관 수납!

  2. 안방 가벽 공간분할 (서재 + 드레스룸)

  3. 파우더룸과 욕실 코너욕조

  4. 거실 확장부 타일 마감 및 간접등 제작

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  #INSTAGRAM - dipchroma_official